Polityka Prywatności

KS Futsal Leszno nie pobiera bezpośrednio od użytkowników żadnych danych osobowych. Wyłącznie nazwa profilu FB oraz nazwa loginu są pobierane z serwisu Facebook na zasadach określonych w regulaminach Facebook wyłącznie w celu logowania do serwisu Liga Typerów KS Futsal Leszno oraz identyfikacji użytkowników dla potrzeb generowania wyników.

Użytkownikowi serwisu Liga Typerów KS Futsal Leszno przysługuje prawo do usunięcia jego danych wskazanych wyżej z baz danych użytkowanych przez KS Futsal Leszno. Dokonać można tego przesyłając żądanie usunięcia danych na adres mejlowy futsal.leszno@gmail.com.